Usługi

  

Zakres działalności firmy : 

  • wytwarzanie, remonty i modernizacje urządzeń energetycznych zgodnie z posiadanymi uprawnieniami UDT - zbiorniki, wymienniki ciepła, kotły parowe i wodne, instalacje i rurociągi technologiczne.

  • wytwarzanie konstrukcji stalowych ze stali węglowych, kwasoodpornych, żaroodpornych i aluminium.

  • wytwarzanie i remonty urządzeń przemysłu chemicznego – autoklawy, absorbery, mieszalniki, powlekarki do tworzyw sztucznych.

  • wytwarzanie, remonty i modernizacje urządzeń oraz montaż instalacji dla przemysłu petrochemicznego – instalacje odzysku par benzyn, absorbery, readsorbery, wymienniki, rurociągi technologiczne, piece rurowe.

  • wykonawstwo i montaże instalacji przemysłowych – piece grzewcze z orurowaniem, dopalacze termiczne regeneracyjne, piece rurowe, piece cynkownicze, palniki wysokotemperaturowe.

  • utrzymanie ruchu ciepłowni i zakładów przemysłowych.

  • wykonawstwo instalacji i rurociągów z PP i PE