Certyfikaty

 

  

Firma A-Grotex od początku działalności, skoncentrowała się na zapewnieniu wysokiej jakości dostarczanych produktów i usług, poprzez przestrzeganie norm oraz procedur określonych w krajowych i międzynarodowych wymaganiach i warunkach technicznych. 

Firma posiada uprawnienia UDT :  

-Nr UC-07-8-W/5-03 do wytwarzania rurociągów technologicznych, kotłów wodnych, kotłów parowych, stałych zbiorników ciśnieniowych.  

-Nr UC-07-8-N/6-11 do wykonywania napraw kotłów parowych, kotłów wodnych, stałych zbiorników ciśnieniowych, zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów trujących lub żrących, zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów ciekłych zapalnych. 

-Nr UC-07-8-P/1-10 do modernizacji kotłów parowych, kotłów wodnych, stałych zbiorników ciśnieniowych, rurociągów technologicznych.